Физика

за сваког по нешто

Бестежинско стање

Преузми Word документ

До сада смо посматрали тежину тела које се налази у стању мировања у односу на Земљу. Исти резултати се добијају и када се тежина мери у било ком систему који се у односу на Земљу креће равномерно праволинијски (инерцијални системи).

Али, тежина тела се мења ако се мери у систему који се креће убрзано у односу на Земљу (неинерцијални систем).

Пример: Лифт

2016-03-19_11-14-42

Сила затезања канапа је у ствари тежина тела, због чега можемо писати, Q = T.

Инерцијална сила: F_{i}=ma

На основу добијених резултата – на који начин тежина тела зависи од убрзаног кретања лифта.

  • када лифт мирује                                   Q = mg,
  • када се лифт креће убрзано нагоре      Q = mg + ma,

   значи да се тежина тела повећава,

  • када се лифт креће убрзано надоле     Q = mg – ma,

   значи да се тежина тела смањује.

Пример: човек у лифту који има убрзање у односу на површину Земље

Тежини човека доприноси и сила Земљине теже и инерцијална сила.

Ако лифт креће убрзано на горе, тада је тежина човека у лифту већа од тежине коју би имао у мировању. Када се лифт креће убрзано на доле тежина би била мања.

Ако би лифт слободно падао (кретао се на доле са убрзањем које је једнако убрзању слободног пада):

Q = mg – ma = mg – mg = 0

Закључак: човек не би имао тежину.

Каже се да је у бестежинском стању.

Тежина тела Јачина гравитационог поља