Физика

за сваког по нешто

Момент спрега

Преузми Word документ

Специјални случај дејства момента две силе настаје када су оне једнаке по интензитету и правцу, а имају супротне смерове и различите напане тачке (нападне линије) – антипаралелне силе.

Пример: завртање и одвртање завртња, обртање волана…

moment sprega 1moment sprega 2moment sprega 3

Овакве силе чине спрег сила.

Векторски збир сила које чине спрег једнак је нули, па спрег не може да изазове транслаторно кретање. Међутим њихово дејство дејство на тело постоји и оно се одражава у тежњи сила да обрну тело око осе ротације.

Пример: волан аутомобила

Момент спрега сила – укупни момент ове две силе ({F_{1}}={F_{2}}=F):

M=M_{1}+M_{2}

M=F_{1}r_{1}+F_{2}r_{2}

M=F(r_{1}+r_{2})

M=Fd

d=r_{1}+r_{2} – пречник волана

У општем случају:

moment sprega 4

Интензитет момента спрега сила једнак је производу интензитета силе и најкраћег растојања између праваца сила.

Правац момента спрега нормалан је на раван коју образују правци сила, а смер је одређен правилом десне руке.

 Основни закон динамике ротације Момент силе