Физика

за сваког по нешто

Рад, снага и кинетичка енергија код ротационог кретања

Преузми Word документ

Аналогија између физичких величина за транслаторно и ротационо кретање:

Транслаторно кретање Ротационо кретање
пређени пут [s] описани угао [\theta]
брзина [v] угаона брзина [\omega]
маса [m] момент инерције [I]
сила [\overrightarrow{F}] момент силе [\overrightarrow{M}]

 

Рад код ротационог кретања:

A=Fs         \rightarrow          A=M\theta

Код ротационог кретања рад врши момент тангенцијалне силе.

Рад момента силе једнак је производу момента силе и угла за који се круто тело обрне око непокретне осе ротације док на њега делује момент силе.

 

 

Кинетичка енергија код ротационог кретања:

E_{k}=\frac{mv^{2}}{2}         \rightarrow          E_{k}=\frac{I\omega^{2}}{2}

Кинетичка енергија ротационог кретања тела једнака је половини производа момента инерције и квадрата његове угаоне брзине.

Котрљање тела – тело које се истовремено креће и ротационо и транслаторно.

Кинетичка енергија тела које се котрља једнака је збиру кинетичке енергије транслаторног и кинетичке енергије ротационог кретања тела.

E_{k}=\frac{mv^{2}}{2}+\frac{I\omega^{2}}{2}

 

Снага код ротационог кретања:

P=Fv         \rightarrow         A=M\omega

Снага код ротационог кретања једнака је поизводу момента силе, под чијим дејством се врши ротација и угаоне брзине крутог тела.

При одређеној снази обртни момент биће утолико већи уколико је угаона брзина мања и обрнуто. На овом принципу се заснива рад мењача код аутомобила. Због овога се на успону смањује брзине аутомобила да би покретачки обртни момент мотора био већи.

 

Додатак:

\theta =\frac{l}{r}

Дужина кружног лука једнака је пређеном путу који тачка пређе за одређени временски интервал: l=s

\theta =\frac{s}{r}

A=Fs

A=Fr\theta

A=M\theta

 

P=\frac{A}{t}

P=\frac{M\theta}{t}

P=M\omega

 

E_{k}=\frac{mv^{2}}{2}

E_{k}=\frac{m(r\omega)^{2}}{2}

E_{k}=\frac{mr^{2}\omega^{2}}{2}

E_{k}=\frac{I\omega^{2}}{2}

 

 

 

Снага Конзервативне силе и потенцијална енергија