Физика

за сваког по нешто

Снага

Преузми Word документ

Различите машине или људи често један исти рад изврше за различито време.

Да би се уочила разлика у брзини вршења рада уводи се појам снага.

Снага је брзина вршења механичког рада.

Снага је бројно једнака раду који се изврши у јединици времена.

P=\frac{A}{t}

Јединица за снагу је ват (W).

1W=\frac{1J}{1s}     ват је џул у секунди

Снагу од 1W има она машина која сваког секунда изврши рад од 1J.

Некада се користила јединица за снагу коњска снага (KS).

1KS=736W

1kW=1,36KS

P=\frac{A}{t}        A=Fs

P=Fv

Снага је једнака производу силе и брзине коју је тело добило услед дејства силе.

 


Додатак:

 

Рад и промена кинетичке енергије Рад, снага и кинетичка енергија код ротационог кретања