Физика

за сваког по нешто

Закон одржања енергије у механици

Преузми Word документ

Укупна механичка енергија тела једнака је збиру његове кинетичке и потенцијалне енергије.

E=E_{k}+E_{p}

 

Унутар изолованог система тела интерагују међусобно и крећу се – имају потенцијалну и кинетичку енергију.

Механичка енергија система једнака је збиру кинетичких и потенцијалних енергија свих тела која чине систем.

 

Закон одржања енергије:

Енергија се не може створити ни уништити, већ само прелази са једног тела на друго или се претвара из једног облика у други.

E=E_{k}+E_{p}=const

 

Ако су све унутрашње силе конзервативне, механичка енергија система се одржава. Кинетичке и потенцијалне енергије појединих тела у систему могу да се мењају, али збир кинетичких и потенцијалних енергија свих тела остаје исти у сваком тренутку.

 

Пример: Слободан пад – Тело масе 1kg, висина 30m

Тачка А:

v_{A}=0\Rightarrow E_{k}=0

E_{p}=mgh_{A}

E=E_{p}

E=E_{p}=mgh_{A}

E=1kg\cdot 10\frac{m}{s^{2}}\cdot30m

E=300J

 

Тачка C:

h_{C}=0\Rightarrow E_{p}=0

E_{k}=\frac{mv_C^2}{2}

E=E_{k}

E=E_{k}=\frac{mv_C^2}{2}

 

v_C^2=2gh_{A}

v_C^2=2gh_{A}

E=E_{p}=mgh_{A}

E=1kg\cdot 10\frac{m}{s^{2}}\cdot30m

E=300J

 

Тачка В:

E_{k}=\frac{mv_B^2}{2}         E_{p}=mgh_{B}

E=E_{k}+E_{p}

v_{B}=gt

v_{B}=10\frac{m}{s^{2}}\cdot 1s

v_{B}=10\frac{m}{s}

s=\frac{gt^{2}}{2}

s=\frac{10\frac{m}{s^{2}}(1s)^{2}}{2}

s=5m

h_{B}=h_{A}-s

h_{B}=30m-5m

h_{B}=25m

 

E_{k}=\frac{mv_B^2}{2}

E_{k}=\frac{1kg\cdot(10\frac{m}{s})^2}{2}

E_{k}=50J

E_{p}=mgh_{B}

E_{p}=1kg\cdot10\frac{m}{s^{2}}\cdot25m

E_{p}=250J

E=E_{k}+E_{p}

E=50J+250J

E=300J

 

Тачка A Тачка B Тачка C
Ek=0 Ek=50J Ek=300J
Ep=300J Ep=250J Ep=0J
E=300J E=300J E=300J

 

E=E_{k}+E_{p}=const

Укупна механичка енергија тела које слободно пада једнака је у сваком положају – остаје стална током кретања тела. Она је једнака потенцијалној енергији којом тело располаже када се налази у највишем положају, односно кинетичкој енергији у тренутку пада тела.

потенцијална на почетку = кинетичка на крају

Закон одржања енергије:

У изолованом систему, при свим природним процесима, енергија се не може створити ни уништити, већ само прелази са једног тела на друго или се претвара из једног облика у други.

 

Примери:

Хитац навише

Тачка A:

h=0\Rightarrow E_{p}=0

E_{k}=\frac{mv_0^2}{2}

E=E_{k}

Тачка B:

v=0\Rightarrow E_{k}=0

E_{p}=mgh

E=E_{p}

 

Математичко клатно

Тачка B:

h=0\Rightarrow E_{p}=0

E_{k}=\frac{mv_m^2}{2}

E=E_{k}

Тачке A, C:

v=0\Rightarrow E_{k}=0

E_{p}=mgh_{0}

E=E_{p}

Између равнотежног и амплитудног положаја вредност укупне енергије једнака је збиру кинетичке и потенцијалне енергије:

E=mgh+\frac{mv^{2}}{2}=mgh_{0}=\frac{mv_m^2}{2}

E=E_{k}+E_{p}=const

 
 

Осциловање тела закаченог за еластичну опругу

v=0\Rightarrow E_{k}=0

E_{p}=\frac{kx_0^2}{2}

E=E_{p}

 

x=0\Rightarrow E_{p}=0

E_{k}=\frac{mv_m^2}{2}

E=E_{k}

 

v=0\Rightarrow E_{k}=0

E_{p}=\frac{kx_0^2}{2}

E=E_{p}

 

x=0\Rightarrow E_{p}=0

E_{k}=\frac{mv_m^2}{2}

E=E_{k}

Између равнотежног и амплитудног положаја вредност укупне енергије једнака је збиру кинетичке и потенцијалне енергије:

E=\frac{kx^2}{2}+\frac{mv^{2}}{2}=\frac{kx_0^2}{2}=\frac{mv_m^2}{2}

E=E_{k}+E_{p}=const

 

 


Додатак:

 

 

Потенцијална енергија еластичне опруге Еластични и нееластични судари