Физика

за сваког по нешто

Механичко кретање

Преузми Word документ

Област физике која проучава најједноставније облике кретања назива се механика. Најједноставнији облик кретања је механичко кретање.

Кинематика – изучава механичко кретање не узимајући у обзир узроке кретања, кретање тела се само описује

Динамика – проучава законе кретања и узроке кретања (начин кретања и узроци који доводе до баш таквог кретања)

Промена положаја тела у односу на друга тела назива се механичко кретање.

– Путник на броду – путник мирује у односу на брод, брод мирује у односу на воду, али се креће у односу на обалу, Земља се креће у односу на Сунце – кретање односно мировање утврђује се на основу неког тела.

Тело у односу на које се посматра кретање других тела назива се упоредно или референтно тело.

У свакодневном животу људи су навикли да кретање и мировање процењују у односу на Земљу.

Пример:

– кретање путника у аутобусу у супротном смеру од кретања аутобуса

  • посматра путник у аутобусу
  • посматрач изван аутобусу
  • седиш на столици – мирујеш – а где се налази столица – у авиону, аутобусу, учионици

– падобранци

Свако мировање и кретање у природи је релативно.

Да би се лакше проучило механичко кретање тело се најчешће замењује једном тачком – материјална тачка. То је могуће у случајевима када тела прелазе пут много већи од својих димензија или ако се сви делићи (тачке) тела крећу на исти начин. У овим случајевима се приликом анализе кретања занемарују његов облик и димензије и кретање тела се посматра као кретање тачке. Међутим, не може да се занемари маса тела, па када се тело замењује тачком, сматра се да је целокупна маса смештена у тој тачки.

пример: мале димензије у односу на пут:

  • аутомобил прелази пут између Ниша и Београда
  • Земља око Сунца

пример: све тачке се крећу на исти начин:

kretanje 1

За прецизније одређивање положаја тела користи се референтни систем. Референтни систем се састоји од референтног тела и координатног система. Начешће се користи Декартов правоугли координатни систем.

kretanje 2

Координатни систем се најчешће поставља тако да се референтно тело налази у координатном почетку.

Положај материјалне тачке у Декартовом координатном систему одређен је са три координате A(x,y,z). Свакој тачки у Декартовом координатном систему може да се придружи вектор чији се почетак поклапа са координатним почетком, а крај са датом тачком. Овај вектор се назива вектор положаја или радијус вектор.

kretanje 3

Интензитет вектора положаја:

r=\sqrt{x^{2}+y^{2}+z^{2}}

При кретању материјалне тачке мења се њен положај, а величина којом се та промена описује назива се померај или вектор помераја. Вектор помераја показује правац и смер померања материјалне тачке.

kretanje 4

\triangle r=\overrightarrow{r_{2}}-\overrightarrow{r_{1}}

Померај је најкраће растојање између почетног и крајњег положаја.

Интензитет вектора помераја:

r=\sqrt{(x_{2}-x_{1})^{2}+(y_{2}-y_{1})^{2}+(z_{2}-z_{1})^{2}}

Стварана или замишљена линија по којој се тело креће назива се путања тела или трајекторија. Путања представља низ узастопних положаја кроз које тело пролази приликом кретања.

Део путање који тело пређе за одређено време је пређени пут.

Врсте кретања:

– према облику путање: праволинијско и криволинијско

– према дужини путева које тело пређе за исто време: равномерно и променљиво

Додатак:

Појмови:

временски тренутак – када се нешто догодило

пример: час је почео у 8.00

временски интервал – колико је трајао догађај

пример: час траје 45 минута.

Пример: Аутобус је кренуо из Београда у t1=10h, а стигао у Ниш у t2=13h. Колико је трајало путовање од Београда до Ниша?

временски тренутак: t1=10h, t2=13h

временски интервал: t= t2– t1=13h-10h=3h

Реч време може да означава трајање неког догађаја (путовање је трајало 3h) или одређени тренутак када се догађај десио (аутобус је кренуо у 10h).

Средња и тренутна брзина