Физика

за сваког по нешто

Закон слагања брзина

Преузми Word документ

За прецизније одређивање положаја тела користи се референтни систем. Брзина тела зависи од избора референтног система.

slaganje brzina 1

  • референтни систем S – везан за посматрача који се налази на перону -непокретни референтни систем
  • референтни систем S’ – везан за вагон који се креће брзином u у односу на перон (референтни систем S) – покретни референтни систем
  • по вагону се креће човек брзином v’ у односу на вагон (референтни систем S’)

slaganje brzina 2

\overrightarrow{\triangle r} – померај човека у односу на посматрача на перону (референтни систем S)

\overrightarrow{\triangle r'} померај човека у односу на вагон (референтни систем S’)

\overrightarrow{\triangle x} померај вагона у односу на посматрача на перону (референтни систем S)

\overrightarrow{\triangle r}=\overrightarrow{\triangle x}+\overrightarrow{\triangle r}

\frac{\overrightarrow{\triangle r}}{\triangle t}=\frac{\overrightarrow{\triangle x}}{\triangle t}+\frac{\overrightarrow{\triangle r'}}{\triangle t}

\overrightarrow{v}=\frac{\overrightarrow{\triangle r}}{\triangle t}  – брзина човека у односу на перон (референтни систем S)

\overrightarrow{u}=\frac{\overrightarrow{\triangle x}}{\triangle t}  – брзина вагона (референтни систем S’) у односу на перон (референтни систем S)

\overrightarrow{v'}=\frac{\overrightarrow{\triangle r'}}{\triangle t}  – брзина човека у односу на вагон (референтни систем S’)

\overrightarrow{v}=\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v'}

Средња и тренутна брзина Убрзање