Физика

за сваког по нешто

Електрични дипол

Преузми Word документ

Електрични дипол чине два тачкаста наелектрисања,  једнаких количина наелектрисања, али супротног знака, која се налазе на неком малом растојању.

2016-03-15_10-20-25

Физичка величина којом се описује дипол назива се диполни момента (електрични момент дипола):

\overrightarrow{p}=q\cdot \overrightarrow{l}

p – диполни момент

q – количина наелектрисања

l – дужина дипола

Диполни момент је векторска величина. Смер диполног момента је од негативног ка позитивном полу дипола.

Пример: У хомогено електрично поље постављен је дипол, тако да је између осе дипола и линија сила електричног поља угао \alpha.

2016-03-15_10-26-03

Поље делује на дипол силама:

F_{+}=F_{-}=qE

Oве силе образују спрег који тежи да заокрене дипол и да га постави у правцу тог поља.

Момент спрега сила је:

M=F\cdot d

M=q\cdot E\cdot d

пошто је:

d=l\cdot sin\alpha

момент спрега:

M=q\cdot E\cdot l\cdot sin\alpha

M=p\cdot E\cdot sin\alpha

\alpha – угао између вектора \overrightarrow{p} и \overrightarrow{E}

Момент спрега силе тежи да обрне дипол и постави га тако да вектор \overrightarrow{p} има исти правац и смер као вектор \overrightarrow{E}. Када ова два вектора имају исти правац и исти смер дипол је у стабилној равнотежи.

Модел електричног дипола има важну улогу у тумачењу и описивању многих електричних појава. Молекули су диполи и електромагнете особине супстанце објашњавају се понашањем тих дипола у електричном пољу

Проводник у електричном пољу Диелектрик у електричном пољу