Физика

за сваког по нешто

Јачина и густина струје

Преузми Word документ

За квантитативно описивање електричне струје користи се јачина електричне струје (једна од 7 основних физичких величина).

Јачина електричне струје бројно је једнака количини наелектрисања које протекне кроз попречни пресек проводника у једној секунди.

2016-04-09_23-04-10

Јачина електричне струје се означава словом I.

I=\frac{q}{t}

I -јачина електричне струје

q – количина наелектрисања

t – време

Јединица за јачину електричне струје је ампер (А).

1A=\frac{1C}{1s}

Ако кроз попречни пресек проводника за време од 1 секунде прође количина наелектрисања од 1C јачина електричне струје је 1A.

Друга величина која описује кретање наелектрисаних честица кроз проводник је густина електричне струје. Густина струје се обележава словом j.

Густина електричне струје бројно је једнака количинику јачине струје и површине попречног пресека проводника кроз који протиче.

j=\frac{I}{S}

Мерна јединица за густину електричне струје је:

\frac{A}{m^{2}}   ампер по квадратном метру

Ако површина попречног пресека проводника није иста дуж целог проводника, онда ће густина електричне струје имати различите вредности на разним местима проводника, док јачина електричне струје остаје иста у било ком попречном пресеку.

 Извори електричне струје и електромоторна сила Омов закон за проводник