Физика

за сваког по нешто

Омов закон за проводник

Преузми Word документ

Немачки физичар Георг Ом испитивао је зависност електричне струје кроз проводник и напона на његовим крајевима.

2016-04-16_13-04-04

\varphi_{A} – електрични потенцијал тачке А

\varphi_{B} – електрични потенцијал тачке В

U=\varphi_{B}-\varphi_{A}

U – напон (разлика потенцијала)

R – отпорност проводника (између тачака А и В)

I – јачина електричне струје која протиче кроз овај проводник

Јачина електричне струје у проводнику сразмерна је електричном напону на његовим крајевима, а обрнуто сразмерна његовој електричној отпорности.

I=\frac{U}{R}

Мерна јединица за електричну отпорност је ом (\Omega).

1A=\frac{1V}{1\Omega}

на основу овога, може и:

R=\frac{U}{I}

1\Omega=\frac{1V}{1A}

 Јачина и густина струје Електрична отпорност и везивање отпорника