Физика

за сваког по нешто

Авогадров закон

Преузми Word документ

Овај закон представља решење следећег проблема:  ако посматрамо два различита гаса (рецимо кисеоник и азот) који су херметички затворени у две посуде исте запремине, а на истом притиску и на истој температури, да ли ова два гаса тада садрже једнак број молекула ?

Решење овог проблема следи из анализе првог облика једначине стања идеалног гаса:

pV=NkT

Почетни услови:

V_{1}=V_{2}

p_{1}=p_{2}

T_{1}=T_{2}

Једначине стања за оба гаса:

p_{1}V_{1}=N_{1}k T_{1}

p_{2}V_{2}=N_{2}k T_{2}

Укупан број молекула:

N_{1}=\frac{p_{1}V_{1}}{k T_{1}}

N_{2}=\frac{p_{2}V_{2}}{k T_{2}}

Ако узмемо у обзир почетне услове, можемо да закључимо да су десне стране ове две једначине једнаке. Тада су једнаке и леве стране:

N_{1}=N_{2}

Авогадров закон:

У једнаким запреминама гасова, при једнаким притисцима и једнаким температурама, налази се исти број молекула.