Физика

за сваког по нешто

Одбијање светлости

Преузми Word документ

Геометријска оптика се заснива на четири емпиријска закона:

 1. У оптички хомогеној средини светлост се простире праволинијски
 2. Закон независности простирања светлости (светлосни зраци узајамно не делују, простиру се независно један од другог, нема међусобног ометања)
 3. Закон одбијања светлости
 4. Закон преламања светлости

 

Када светлост наиђе на неку препреку односно на граничну површину између две средине, могу настати три случаја:

 • светлост се одбија од граничне површине
 • светлост прелази у другу средину
 • друга средина упија светлост

 

Одбијање светлости:

odbijanje svetlosti 4

\alpha – упадни угао

\beta – одбојни (одбијени) угао

\alpha=\beta

Закон одбијања светлости:

 • упадни угао једнак одбојном углу
 • упадни зрак, нормала и одбојни зрак леже у истој равни

odbijanje svetlosti 5

Врсте одбијања:

 • огледалско ( углачана равна површина)

odbijanje svetlosti 6

 • дифузно (површина није равна) – зраци се одбијају-расипају у различитим правцима

odbijanje svetlosti 7

Равно огледало – свака углачана равна површина која одбија највећи део упадних зракова.

Кроз непровидну подлогу огледала светлосни зраци не могу да прођу, а ипак изгледа као да се наш лик налази иза огледала.

ravno ogledalo 1

Лик настаје у пресеку продужетака зракова. Удаљеност лика од огледала једнака је удаљености предмета. Лик и предмет су симетрични и једнаки по величини. Лик је нестваран – имагинаран.


 


Додатак:

 

 Увод Прелaмање светлости