Физика

за сваког по нешто

Јачина магнетног поља

Преузми Word документ

Поред магнетне индукције (\overrightarrow{B}) за описивање магнетног поља користи и јачина магнетног поља. Обележава се словом Н. Јачина магнетног поља је векторска величина и повезана је са вектором магнетне индукције.

\overrightarrow{H}=\frac{\overrightarrow{B}}{\mu}

(Јачина магнетног поља не зависи од магнетних особина средине).

 

Вектори (\overrightarrow{B}) и (\overrightarrow{H}) у некој тачки магнетног поља имају исти правац и смер, само им се бројне вредности разликују за \mu  пута.

 

Мерна јединица за јачину магнетног поља је ампер по метру (\frac{A}{m} ).

 

 

 

Магненто поље струјног проводника Магнетни флукс