Физика

за сваког по нешто

Суперпозиција таласа

Преузми Word документ

Када се кроз неку средину простире два или више таласа у области сусрета (преклапања) долази до слагања (суперпозиције) таласа. При томе честице средине осцилују под дејством резултујућег таласа. Резултујући талас представља збир утицаја појединачних таласа. Изван области сусрета таласи се простиру независно један од другог.

Принцип суперпозиције:

  • Када се кроз неку средину простиру два или више таласа, резултујуће померање делића средине (резултујући талас) у било којој тачки једнако је алгебарској суми померања које изазивају појединачни таласи.
  • Сваки талас се простире независно од других таласа (као да они и не постоје).

sperpozicija

После међусобног сусрета (истовременог проласка кроз исту област) таласи настављају да се шире у првобитном правцу непромењеног облика и величине. Таласи пролазе један кроз другог неизмењени, задржавајући све своје карактеристике.

Принцип суперпозији важи и за трансверзалне и лонгитудиналне таласе, без обзира на природу (звучни, радиоталаси, светлосни из обичних извора), под условом да амплитуде нису сувише велике (ласери).

Пример – оркестар

Звучни таласи од сваког инструменат долазе до ува са истим особинама као кад би појединачно свирао сваки инструмет. Без међусобног ометања сливају се у један резултантни звук.

 

 Одбијање и преламање таласа Прогресивни и стојећи таласи