Физика

за сваког по нешто

Доплеров ефекат у оптици

Преузми Word документ

Појава Доплеровог ефекта може да се уочи и код светлосних таласа.

Доплеров ефекат код светлости можемо посматрати само у случају када се извор и посматрач крећу релативно један у односу на другог, а не у односу на средину као код звучних таласа. Састоји се у томе да пријемник региструје различите фреквенције (боје) светлости од оне коју емитује извор

Када се извор и пријемник међусобно приближавају, пријемник ће регистровати фреквенцију:

f_{1}=f_{0}\sqrt{\frac{1+\frac{v}{c}}{1-\frac{v}{c}}}

а када се удаљавају фреквенцију:

f_{1}=f_{0}\sqrt{\frac{1-\frac{v}{c}}{1+\frac{v}{c}}}

f0  – фреквенција светлости коју емитује извор

v – релативна брзина извор а светлости и посматрача

c – брзина светлости у вакууму

Закључак: Фреквенција светлости коју прима посматрач повећава се ако се извор и посматрач приближавају (плави помак), а смањује (црвени помак) ако се извор светлости и посматрач удаљавају.

Доплеров ефекат има велики значај у астрономским посматрањима. Утврђено је да светлост која долази до нас од већих галаксија “црвенија“ него што би требало да буде (црвени помак). На основу овога је закључено да се те галаксије удаљавају од нас – да се свемир шири.

 


Додатак:

 

 

 

Дисперзија светлости Таласна оптика