Физика

за сваког по нешто

Физичко клатно

Преузми Word документ

Свако круто тело које под утицајем гравитационе силе може да осцилује око хоризонталне осе (која не пролази кроз тежиште тела) представља физичко клатно.

fizicko-klatno

Момент силе који изазива обртне осцилације је момент силе земљине теже:

M=mgl sin\theta

Аналогија транслаторног и ротационог кретања:

F=-kx     \rightarrow     M=-k^{'}\theta

сила (F)     \rightarrow     момент силе (M)

померај (x)     \rightarrow     угаони померај (\theta)

T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}     \rightarrow    T=2\pi \sqrt{\frac{I}{k^{'}}}

маса (m)     \rightarrow     момент инерције (I)

дирекциона сила (k)     \rightarrow     дирекциони момент (k^{'})

mgl sin \theta =k^{'}\theta

Да би осцилације могле да се третирају као хармонијске, угао треба да буде мали, тако да је:

sin \theta =\theta

k^{'} =mgl

T=2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}

 

 

 

 Математичко клатно Слагање и разлагање осцилација