Физика

за сваког по нешто

Снага наизменичне струје

Преузми Word документ

У колу наизменичне струје струја и напон се мењају периодично, па се и снага наизменичне струје мења током времена. Ако су струја и напон у фази, снага се израчунава по истој формули као код једносмерне струје:

P=U_{ef}I_{ef}

За одређивање снаге наизменичне струје користе се ефективне вредности напона и струје.

Међутим, најчешће, напон и струја нису у фази, већ је напон фазно померен у односу на струју за угао \varphi .

2016-11-08_20-30-24

2016-11-08_20-32-29

компонента напона U_{ef}cos\varphi  – у фази са струјом

компонента напона U_{ef}sin\varphi – нормална на струју

 

Производ струје и компоненте напона која је у фази са струјом представља активну снагу:

P_{a}=U_{ef}I_{ef} cos\varphi

 cos\varphi  – фактор снаге.

Активна снага – процес довођења енергије у коло, при чему се она троши у колу (врши рад).

Најповољнији случај је када је фактор снаге једнак јединици (\varphi =0, струја и напон су у фази). Фактор снаге је једнак јединици када је L\omega =\frac{1}{C\omega } (редно RLC коло је у резонанцији). Пошто потрошачи електричне енергије најчешће имају индуктивну отпорност фактор снаге је мањи од јединице, односно L\omega > \frac{1}{C\omega }. Ово условљава губитак електричне енергије. Зато се у мрежу наизменичне струје додају стални капацитивни потрошачи (кондензатори за поправку фактора снаге), чиме се постиже да је cos\varphi \geqslant 0,85.

 

Производ струје и компоненте напона која је нормална на струју представља реактивну снагу:

P_{r}=U_{ef}I_{ef} sin\varphi

Реактивна снага се смањује смањивањем разлике у фази.

Реактивна снага

  • не може да се искористи;
  • описује размену енергије између кола и извора;

Претварање електричне енергије у топлотну одвија се само у потрошачима са активном (термогеном) отпорношћу. У калему и кондензатору, односно у елементима са индуктивном и капацитивном отпорношћу, такво претварање је занемарљиво. У овим елементим долази само до узајамне трансформације електричне енергије у магнетну, односно до претварања енергије електричног поља у енергију магнетног поља и обрнуто.

Калем и кондензатор у електричном колу наизменичне струје доводе до померања фазе између напона и струје која условљава смањење активне снаге у колу наизменичне струје.

Мерни уређаји електричне енергије наизменичне струје региструју само енергију која се трансформише у топлотну, механичку или неку другу врсту. Снага електричне енергије која неискоришћена пролази кроз потрошач враћа се натраг у извор. Та енергија бескорисно кружи у електричном колу наизменичне струје. Корисна (активна) снага наизменичне струје потиче само од струје која је у фази са напоном, а остатак снаге, односно енергије, враћа се натраг у електрични извор.

Ако је у коло укључен само калем или кондензатор, фактор снаге је  cos\varphi =0, па је P_{a} =0, док је реактивна снага максимална P_{r} =U_{ef}I_{ef} пошто је sin\varphi =1. Зато се каже да су калеми и кондензатори реактивни потрошачи електричне енергије.

 

Привидна снага:

(веза између привидне, активне и реактивне снаге)

2016-11-08_20-32-53

P =\sqrt{P_{a}^{2}+P_{r}^{2}}

P =\sqrt{\left (U_{ef}I_{ef} cos\varphi  \right )^{2}+{\left (U_{ef}I_{ef} sin\varphi  \right )^{2}

P =\sqrt{\left (U_{ef}I_{ef} \right )^{2}{(\left sin^{2}\varphi + cos^{2}\varphi \right )

P =U_{ef}I_{ef}

Мерне јединице:

  • привидна снага – волтампер (VA)
  • активна снага – ват (W)
  • реактивна снага – вар (VAr) – волтампер реактивни

На основу мерних јединица можемо да разликујемо о којој је снази реч.

Све ове снаге могу да се изразе преко максималних вредности напона и струје.

 

Пример: активна снага

P_{a}=U_{ef}I_{ef} cos\varphi          U_{ef}=\frac{U_{0}}{\sqrt{2}}           I_{ef}=\frac{I_{0}}{\sqrt{2}}

P_{a}=\frac{U_{0}I_{0}}{2}cos\varphi

 

 

 

 

Омов закон за RLC коло Трансформатори