Физика

за сваког по нешто

Ласери

Преузми Word документ

Ласер (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – појачавање светлосног зрачења помоћу стимулисане емисије) је извор светлосног зрачења који емитује кохерентан сноп фотона, као извор стабилан је по фреквенцији, таласној дужини и снази. За разлику од светлости коју емитују уобичајени извори, као што су сијалице, ласерска светлост је углавном монохроматска, тј. само једне таласне дужине (боје) и усмерена је у уском снопу. Сноп је кохерентан, што значи да су електромагнетни таласи међусобно у истој фази и шире се у истом смеру.

У раду ласера користе се ефекти стимулисане емисије зрачења. Пошто се особине и понашање атома, као и процеси унутар атома описују квантним законима, често се уместо речи ласер користи назив квантни генератор или квантни појачивач.

Први ласер конструисао је амерички физичар Теодор Мејман 1960. године. Ласери су квантни генератори који раде у области видљиве светлости. Пре ласера коришћени су уређаји под називом масери (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation – појачавање микроталасног зрачења помоћу стимулисане емисије зрачења), који су радили у области микроталаса.

Први ласер који је давао видљиву светлост је био рубински ласер, који користи језгро од кристала рубина (Al2O3) као извор зрачења. Рубински ласер даје црвену светлост таласне дужине 694.3 nm.

Шема рубинског ласера:

 1. излазни ласерски сноп
 2. оптичка пумпа
 3. извор зрачења (у овом случају рубин)
 4. високо рефлективно огледало
 5. резонатор
 6. пропусно огледало

Основни део ласера је цилиндар направљен од рубина дужине 4cm и пречника 4mm.

Основе цилиндра су добро исполиране и на њих су нанети слојеви сребра. Један од тих слојева сребра потпуно рефлектује светлост (огледало) и враћа је у радну средину. Други слој сребра рефлектује око 90% светлости према унутрашњости радне површине, а око 10% пропушта.

У кристалу рубина (Al2O3) неки од атома алуминијума су замењени атомима хрома. Што је већа концентрација хрома, рубин је црвенији. При апсорпцији фотона, јони хрома Cr+++ прелазе у побуђено стање. Прелаз у стационарно стање се одвија у две фазе. У првој фази побуђени јони предају део своје енергије кристалној решетки и прелазе у метастабилно (прелазно) стање. Средње време живота у метастабилном стању је 10-3 секунди. (подсећање – време живота у побуђеном стању је око 10-8 секунди).

Из метастабилног стања јон хрома прелази у основно стање, емитујући при томе фотон таласне дужине 694nm. При дејству фотона исте таласне дужине јони хрома знатно брже прелазе у основно стање него при спонтаном преласку.

Код ласера рубин се озрачава импулсном ксенонском лампом, која даје светлост у широком опсегу фреквенција. При довољној снази лампе већина јона хрома прелази у побуђено стање, а затим већина прелази у метастабилно стање. Процес преласка јона хрома из основног стања у побуђено стање у ласерској техници назива се пумпање ласера.

Преласком из метастабилног стања у основно стање, јони хрома емитују фотоне, који изазивају стимулисано зрачење других јона, фотони, које они емитују изазивају стимулисано зрачење следећих јона итд.

Фотони, настали спонтаном емисијом, простиру се у свим могућим правцима, међутим од интереса су само они фотони који започињу стимулисану емисију у правцу паралелном оси кристала.

Фотони стимулисаног зрачења имају исти смер кретања као и упадни фотони. Фотони који се крећу под малим угловима о односу на осу цилиндра доживљавају вишеструку рефлексију од базе цилиндра, што значи да им је путу у кристалу прилично дуг, па ће под њиховим дејством углавном и настати стимулисано зрачење.

Највећи број фотона ће се кретати у овом правцу. Фотони емитовани у другим правцима напуштају кристал кроз бочну површину.

Када ласерски сноп, после вишеструке рефлексије и умножавања, достигне довољну снагу, он се израчи из кристала у виду светлосног импулса.

Основна особина ласерског снопа је изузетна паралелност његових зрака.

При раду ласера загрева се активна средина. Пошто топлота неповољно утиче на рад ласера, конструкцијом ласера предвиђен је систем за хлађење.

Ласери чија концентрација снопа износи 100\frac{W}{cm^{2}} могу да топе метал.

 

Основне карактеристике ласерске светлости су:

 • велика уређеност (кохерентност)
 • усмереност – строго одређен правац и смер
 • монохроматичност
 • велики интензитет

 

Врсте ласера

Постоје различити критеријуми за систематизацију одосно сврставање ласера у различите групе.

Према начину рада:

 • импулсни – емитују ласерске снопове у импулсима
 • континуални – емитују непрекидни сноп светлости

У зависности од агрегатног стања и врсте активне средине:

 • чврсти ласери (ласери са активном супстанцом у чврстом стању)
  • кристални (рубински ласери)
  • аморфни (стакло са различитим примесама)
 • течни ласери – активна средина раствори органских флуоресцентних боја
 • гасни ласери
  • атомски (хелијум-неонски)
  • јонски (инертни гасови: аргон, криптон, ксенон)
  • молекулски (угљен-диоксид, азот, хелијум)

Према начину пумпања активне средине:

 • ласери са оптичким пумпањем (користи се светлост јаких лампи) -кристални и течни
 • ласери који се пумпају електричним пражњењем (кроз активну средину пушта се електрична струја – судари електрона и честица активне средине) – гасни
 • хемијски ласери (користи се хемијска реакција)

 


Додатак:

 

 

 

 Спонтана и стимулисана емисија зрачења