Физика

за сваког по нешто

Закон одржања импулса и енергије

Преузми Word документ

Закони одржања важе за изоловане системе честица (или тела).

Изоловани систем је систем тела која делују само међусобно, док се занемарује дејство тела ван система на тела у систему.

Закони оржања релативистичког импулса и релативистичке енергије експериментално су потврђени у нуклеарним реакцијама.

Укупан импулс изолованог система честица (тела) је константан.

\sum \overrightarrow{p_{i}}=const      \sum \frac{m_{0}\overrightarrow{v_{i}}}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}=const

Укупна енергија система честица једнака је збиру укупних енергија свих честица и укупне потенцијалне енергије њихових интеракција.

E=\sum {E_{i}}+U

Укупна енергија изолованог система честица (тела) је константна.

\sum {E_{i}}+U=const

Ако честице у изолованом систему међусобно не интерагују, онда се одржава збир њихових енергија мировања и кинетичких енергија:

\sum {E_{i}}=const     \sum {E_{0i}}+\sum {E_{ki}}=const

У класичној механици постоје одвојено закон одржања масе и закон одржања енергије. Ова два закона су у релативистичкој механици обједињени у један закон који се често уместо закона одржања укупне енергије назива закон одржања масе-енергије.

Закон одржања масе-енергије изолованог система омогућава схватање суштине нуклеарних процеса (распада атомског језгра) у којима долази до смањења масе мировања (дефект масе) и ослобађања енергије.

 

 

Веза између релативистичког импулса и енергије Општа теорија релативности