Физика

за сваког по нешто

Детекција радиоактивног зрачења

Преузми Word документ

Наша чула не осећају присуство радиоактивно зрачење (док интензитет јонизујућег зрачења не постигне врло високе вредности). Да би се открила и утврдила основна својства радиоактивног зрачења потребни су посебни уређаји – детектори.

Пошто је радиоактивно зрачење откривено помоћу фотографске плоче, фотографска плоча се може сматрати првим детектором овог зрачења. Метода фотографске плоче је усавршена, тако да се дошло до примене нуклеарних емулзија, које су послужиле за детектовање нуклеарног и космичког зрачења, као и за проучавање нуклеарних реакција.

Радна средина у детекторима може да буде било које тело које под утицајем радиоактивног зрачења приметно мења своја својства. При проласку радиоактивног зрачења кроз радну супстанцу, долази до различитих промена на чијим се ефектима заснива рад детектора. Различити детектори могу да послуже за мерење различитих карактеристика зрачења.

Главна мерљива карактеристика свих зрачења је енергија честица које га чине. Пошто се из сваког процеса емитују зрачења тачно одређених и њему својствених енергија, то се особине процеса могу упознавати, и процеси идентификовати, првенствено мерењем енергија из њих емитованих зрачења. Нижи ниво информација добија се простим бројањем честица зрачења, односно мерењем његовог укупног интензитета.

Мноштво постојећих детектора зрачења могуће је класификовати на разне начине. Према томе који физичке процес је у основи њиховог рада, детектори се могу поделити у три групе:

  • детектори који раде на принципу јонизујућег зрачења;
  • сцинтилациони бројачи;
  • нуклеарне емулзије.

Може да се изврши и условна подела на визуелне и електричне.

 

 

 

 

 

Интеракција радиоактивног зрачења са супстанцом Дозиметрија и заштита од радиоактивног зрачења