Физика

за сваког по нешто

Фотоотпорник

Преузми Word документ

Електрична проводљивост неких полупроводника повећава се деловањем светлости. Валентни електрони апсорбују фотоне и раскидају ковалентне везе. Електрони из валенене зоне прелазе у проводну зону. Тако се повећава концентрација електрона и шупљина.

Електрична проводљивост полупроводника под утицајем светлости (електромагнетног зрачења) назива се фотопроводљивост. Понекад се фотопроводљивост назива и унутрашњи фотоелектрични ефекат.

На принципу фотопроводљивости раде фотоотпорници.

Фотоотпорник је отпорник чији се отпор мења под утицајем светлости која пада на њега. Фотооптоници су изузетно осетљиви на светлост. Електрична отпорност фотоотпорника зависи од интензитета упадне светлости. Због те особине, налази примену као електронски сензор.

Под утицајем светлости смањује се отпорност фотоотпорника.

Фотоотпорници се користе као детектори светлости у фото-апаратима, уличним светлима, сигурносним ноћним алармима …

Симбол фотоотпорника:


Додатак:

Транзистор Физика чврстог стања