Физика

за сваког по нешто

Топлотно ширење чврстих тела и течности

Преузми Word документ

Тела се при загревању шире, а при хлађењу сакупљају. Промене димензија приликом загревања су мале, али о њима мора да се води рачуна у многим областима.

  • размак између железничких и трамвајских шина, телефонске жице, далеководи, мостови
  • пример: Ајфелова кула је лети вишља за 11cm него зими

Пример: Биметална трака

bimetal

– примена – укључивање и искључивање електричних уређаја – фрижидер, бојлер, пегла

Различита чврста тела – материјали различито се шире при једнаком загревању.

Течности се при загревању више шире него чврста тела, а највише се шире гасови.

Поставља се питање – Зашто се тела шире при загревању?

Кад тело прими неку количину топлоте, повећава се његова унутрашња енергија. Са повећањем унутрашње енергије, кретање молекула је интензивније, па се повећава и простор у коме се крећу молекули. Молекули се међусобно удаљавају, што утиче на повећање запремине.

Појава повећања димензија и запремине тела при загревању назива се топлотно ширење.

 

 

Линеарно ширење

Експерименти показују да промена дужине тела при загревању зависи од врсте материјала од којег је тело направљено, а сразмерна је дужини тела на температури 00C и промени температуре \triangle t.

\triangle l=l_{0}\alpha\triangle t

\triangle l=l-l_{0}      \triangle t=t-t_{0}=t

\triangle l – промена дужине

l_{0} – дужина на температури t0=00C

 l– дужина на температури t

\alpha – термички коефицијент линеарног ширења (вредност зависи од врсте материјала којег је тело направљено); мерна јединица \frac{1}{1K} односно \frac{1}{1^{0}C}.

l-l_{0}=l_{0}\alpha t

l=l_{0}+l_{0}\alpha t

l=l_{0}(1+\alpha t)

За две температуре – t1 и t2

l_{1}=l_{0}(1+\alpha t_{1})

l_{2}=l_{0}(1+\alpha t_{2})

дељењем:

\frac{l_{1}}{l_{2}}=\frac{1+\alpha t_{1}}{1+\alpha t_{2}}

Запреминско ширење чврстих тела

О линеарном ширењу може да се говори када тело има облик шипке, танке цеви, шине и слично, односно када је једна димензија тела много већа од друге две. При загревању чврстих тела у већини случајева долази до запреминског ширења, односно посматрано тело има такве димензије да се ни једна не може занемарити у односу на другу.

За описивање запреминског ширења користи се формула:

V=V_{0}(1+\gamma t)

V_{0} – запремина на температури t0=00C

V – запремина на температури t

\gamma – термички коефицијент запреминског ширења (вредност зависи од врсте материјала од којег је тело направљено); мерна јединица \frac{1}{1K} односно \frac{1}{1^{0}C}.

Топлотно ширење течности

Топлотно ширење течности се одвија подједнало у свим правцима. Тако да се код течности може говорити само о запреминском ширење. За запреминско ширење течности важи иста формула као и за запреминско ширење чврстих тела:

V=V_{0}(1+\gamma t)

Течности имају веће коефицијенте термичког ширења од чврстих тела – течности се више шире при загревању од чврстих тела.

Пошто се при загревању повећава запремина, значи да се смањује густина.

густина на температури 00C           \rho_{0}=\frac{m}{V_{0}}

густина на температури t                 \rho=\frac{m}{V}

\rho=\frac{m}{V_{0}(1+\gamma t)}

\rho=\frac{\rho_{0}}{1+\gamma t}

Молекулске силе Структура чврстих тела