Физика

за сваког по нешто

Количина супстанце и маса

Одредити моларне масе водоника и хелијума. Одредити моларну масу воде.


Колика је маса молекула азота?


Колико има молекула у 1g кисеоника?


Одредити број атома у 1m^{3} алуминијума. Моларна маса алуминијума је 27\frac{g}{mol}, а густина 2700\frac{kg}{m^{3}}.


На површини 10cm^{2}, нането је сребро дебљине 1μm. Колико атома сребра садржи овај слој? Густина сребра је 19300\frac{kg}{m^{3}}.