Физика

за сваког по нешто

Расподела молекула гаса по брзинама

Одредити средњу квадратну брзину молекула ваздуха на температури 200C. Моларна маса ваздуха је 29\frac{g}{mol}.