Физика

за сваког по нешто

Грешке при мерењу и средња вредност

 

У току мерења физички величина могуће су грешке. Ниједно мерење није сасвим тачно, већ увек даје неки приближни резултат. Грешке приликом мерења могу да се појаве из различитих разлога.

Врсте грешака:

  • случајне грешке – настају због неправилног поступка при мерењу или због психофизичког замора
  • систематске грешке – настају због несавршености или неисправности уређаја

Случајне грешке се смањују ако посматрач понови мерење више пута или се узимају прочитане вредности неколико посматрача, па се израчуна средња вредност.

 

Средња вредност се израчунава тако што се саберу сви резултати мерења и поделе са бројем мерења:

l_{sr}=\frac{l_{1}+l_{2}+l_{3}+l_{4}}{4}

 

Одступање добијеног резултата од средње вредности

\triangle l=\mid l_{1}-l_{sr} \mid

Апсолутна грешка – највеће одступање добијеног резултата од средње вредности

 

Релативна грешка – количник највеће апсолутне грешке и средње вредност

\delta l=\frac{\triangle l}{l_{sr}}

обично се изражава у процентима.

 

 

Мерила и мерни инструменти Одређивање запремине чврстог тела правилног облика