Физика

за сваког по нешто

Мерење дужине и одређивање површине

 

Мерење дужине

Дужина представља растојање између две тачке.
Јединица за мерење дужине у SI систему је метар. Означава се малим словом m.

1791. – Француска народна скупштина – метар
1799. – у Француској уведен метарски систем
1873. – метар уведен за мерење дужине у Србији

У Међунардном бироу за мере и тегове у Севру код Париза чува се еталон.

 

Већa јединице:
– километар (km)     1km=1000m     1m=0,001km

Мање јединице:
– дециметар (dm)          1dm=0,1m          1m=10dm
– центиметар (cm)         1cm=0,01m        1m=100cm
– милиметар (mm)         1mm=0,001m     1m=1000mm

 

2016-07-27_17-32-25

 

Јединицама за дужину мере се и висина, пут, дебљина …

Ознаке које се најчешће користе за означавање ових физичких величина:

  • дужина (l)
  • пречник (d)
  • полупречник (r)
  • дебљина (d)
  • висина  (h)
  • пут (s)

 

Пример: ОБИМИ

  • квадрат      O=4\cdot a

kvadrat

  • правоугаоник     O=2\cdot a+2\cdot b

pravougaonik

 

 

Одређивање површине

Одређивање површине правилних фигура своди се на мерење димензија (дужине и ширине) и примену одговарајућег обрасца.

Површина се обележава великим словом S.

 

Пример:

  • квадрат     S=a\cdot a=a^{2}

kvadrat

  • правоугаоник     S=a\cdot b

pravougaonik

Јединица за мерење површине у SI систему је квадратни метар m2.

Веће јединице:
– квадратни километар (km2)         1 km2 = 1 000 000 m2
– хектар (ha)                                     1 ha = 10000 m2
– ар (ar)                                             1 ar = 100 m2

Мање јединице:
– квадратни дециметар (dm2)           1 m2 = 100 dm2
– квадратни центиметар (cm2)          1 m2 = 10000 cm2
– квадратни милиметар (mm2)          1 m2 = 1 000 000 mm2

 

povrsina

претварање веће у мање – множење са 100

претварање мање у веће – дељење са 100

 

 

 Основне и изведене физичке величине Мерење запремине