Физика

за сваког по нешто

Мерење запремине

 

Запремина – простор који заузима неко тело.

Одређивање запремине правилних фигура своди се на мерење димензија (дужине, ширине и висине односно дебљине) и примену одговарајуће формуле.

Запремина се обележава великим словом V.

 

Пример:

  • коцка     V=a\cdot a\cdot a=a^{3}

kocka

  • квадар     V=a\cdot b\cdot c

kvadar 1

 

Јединица за мерење запремине у SI систему је кубни метар m3.

Веће јединице од m3 се врло ретко користе.

Мање јединице:
кубни дециметар (dm3)         1 m3 = 1000 dm3
кубни центиметар (cm3)        1 m3 = 1 000 000 cm3
кубни милиметар (mm3)        1 m3 = 1 000 000 000 mm3

zapremina

претварање веће у мање – множење са 1000

претварање мање у веће – дељење са 1000

 

Приликом мерења запремине течности, најчешће се користи јединица за мерење запремине литар (l).

1dm^{3}=1l

Kocka_k_funkciam                   41161

 

Мање јединице од литра:

децилитар (dl)

центилитар (cl)

милилитар (ml)

 

Запремина течности може да се мери мензуром. Мензура је цилиндрични суд на чијем се зиду налазе подеоци у cm3 односно ml.

menzura

1dm^{3}=1l          1cm^{3}=1ml

вредност једног подеока:

mrnzura podeoci

2ml – 2cm3                                                     1ml – 1cm3

 

 

Помоћу мензуре може да се мери и запремина чврстог тела неправилног облика.

Тело не сме да се раствара у течности и мора да тоне.

 

 

Мерење дужине и одређивање површине Мерење времена