Физика

за сваког по нешто

Мерење силе динамометром

Када се на опругу делује силом она се деформише. У зависности од смера деловања силе опруга може да се истегне или сабије.

                        слабија сила – мање истезање        јача силе – веће истезање

opruge 1

  • дужина неистегнуте опруге –  l_{0}
  • сила  F_{1} истеже опругу за  \triangle l_{1}=l_{1}-l_{0}
  • сила  F_{2} истеже опругу за  \triangle l_{2}=l_{2}-l_{0}

Може да се напише:

\frac{F_{1}}{\triangle l_{1}}=\frac{F_{2}}{\triangle l_{2}} односно \frac{F_{1}}{F_{2}}=\frac{\triangle l_{1}}{\triangle l_{2}}

Издужење опруге је сразмерно јачини силе која на њу делује. На овом принципу је изграђен инструмент за мерење силе који се назива динамометар.

Динамометар се састоји од еластичне опруге поред које се налази скала. На скaли се очитава вредност силе.

dinamometar 1

 

Правац и смер деловања силе Сила земљине теже и тежина тела