Физика

за сваког по нешто

Правац и смер деловања силе

Поред бројне вредности-интензитета сила је одређена и правцем и смером.

Пример:

– кад гурамо аутомобил – силом делујемо на поједине делове

Нападна тачка је место на телу у коме делује сила.

Сила је одређена јачином, правцем, смером и нападном тачком.

Сила може да се прикаже помоћу дужи која на једном крају има стрелицу.

sila 5

Стрелица показује смер.

Јачина силе одређена је дужином дужи (бројем подеока).

пример: дуж од 4 дела

Када није потребно да се прикаже јачина силе, већ само правац и смер деловања, црта се дуж произвољне дужине (без подеока).

sila 6

на колица делује сила F у хоризонталном правцу удесно

 

Сила као мера узајамног деловања Мерење силе динамоментром