Физика

за сваког по нешто

Сила као мера узајамног деловања

Тело мења свој положај, облик, започиње кретање, мења правац кретања и слично због дејства другог тела. Често се друго тело, од кога потиче дејство, и не помиње већ каже се да је на посматрано тело деловала сила.

 

Неке од сила у природи:

  • гравитациона
  • електрична
  • магнетна
  • еластична
  • сила трења
  • сила отпора средине

 

Сила је мера узајамног деловања тела.

Сила настаје када једно тело делује на друго тело. Силу не видимо, али видимо односно осећамо њено дејство.

 

Сила се означава великим словом латинице F ( од латинске речи fortis – сила ).

Јединица за мерење силе је Њутн, означава се великим словом латинице N.

 

Мања јединица:

милињутн      1mN=0,001N             1N=1000N

 

Веће јединице:

килоњутн      1kN=1000N               1N=0,001kN

мегањутн       1MN=1000kN=1000000N

 

sila 4

 

Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру Правац и смер деловања силе