Физика

за сваког по нешто

Појам физике

Природу чини све оно што нас окружује, укључујући и нас.

У природи се стално нешто дешава, та дешавања називају се природне појаве.

Од давнина човек посматра појаве око себе и покушава да их објасни. На основу тог посматрања људско знање о природи се богатило и проширивало. Тако је настала једна од најстаријих наука о природи – ФИЗИКА.

Назив физика потиче од грчке речи физис што значи природа.

Проучавање природе, природних појава и закона врши се посматрањем и извођењем огледа и експеримената.

Да би се потпуније објасниле природне појаве потребно је изводити експерименте. Експеримент је вештачки изазвана природна појава са циљем да се детаљније проучи. Значи, експеримент је поступак проучавања природних појава у посебно припремљеним и контролисаним условима.

ФИЗИКА – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА НАУКА

Резултати експеримената се анализирају, повезују са другим подацима, објашњавају се помоћу постојећих закона или се ствара нова теорија или физички закон, па за физику може да се каже да је теоријска наука.

ФИЗИКА – ТЕОРИЈСКА НАУКА

Физика је природна, експериментална и теоријска наука.

Задатак физике је да проучава природу и природне појаве и да открива правила (законитости) по којима се оне дешавају.

Проучити једну појаву значи испитати све услове њеног постанка и начин на који се она догађа, утврдити величине од којих она зависи и одредити како су те величине повезане.

Доста појава је описано, али неке још увек нису – доводи до заблуда – деловање тајанствених сила.

 

 

Физичка тела и супстанције