Физика

за сваког по нешто

Рад као промена енергије

 

Тело располаже енергијом уколико је способно да врши рад.

Вршење рада је увек праћено променом енергије.

 

Рад је мера промене енергије.

 

Сваки рад праћен је променом енергије или преласком једног облика енергије у други.

 

Тело повећава своју кинетичку енергију ако на њега делује сила чији се смер деловања поклапа са смером кретања тела. Ако су смерови супротни, кинетичка енергија тела се смањује. У оба случаја промена кинетичке енергије тела једнака је раду спољашње силе на том путу.

A=\Delta E_{k}

A=E_{k2}-E_{k1}

Рад силе теже једнак је разлици почетне и крајње потенцијалне енергије тела.

A=\Delta E_{p}

A=E_{p2}-E_{p1}

Ако на тело делују и друге силе осим силе теже, укупан рад свих тих сила једнак је разлици крајње и почетне енергије.

A=\Delta E

A=E_{2}-E_{1}

 

 

 

 

Механичка енергија Закон одржања енергије