Физика

за сваког по нешто

Закон одржања енергије

Укупна механичка енергија тела једнака је збиру његове кинетичке и потенцијалне енергије.

E=E_{k}+E_{p}

Закон одржања енергије:

Енергија се не може створити ни уништити, већ само прелази са једног тела на друго или се претвара из једног облика у други.

E=E_{k}+E_{p}=const

 
 


Додатак:
 

 

 

Рад као промена енергије Снага