Физика

за сваког по нешто

Полуга, момент силе

Пример: клацкалица – лакши дечак држи у равнотежи тежег ако је на већем растојању од тачке ослонца

 

2016-03-05_23-47-55

О – тачка ослонца

крак силе – растојање од ослонаца до правца силе

 

Пример:

  • растојање d1 од ослонца до правца силе F1 – крак силе F1
  • растојање d2 од ослонца до правца силе F2 – крак силе F2

Већа сила има краћи крак, а мања сила дужи крак.

 

Производ бројне вредности силе и крака силе назива се момент силе. Момент силе се означава великим словом латинице М.

M=F\cdot d

Јединица момента силе:

Nm њутнметар

 

Тело на које истовремено делују две силе биће у равнотежи ако су бројне вредности момената сила међусобно једнаке.

M_{1}=M_{2}    услов равнотеже

 

 

Да би се подигао или померио велики камен, терет и слично – користи се дрвена или гвоздена шипка – полуга. Принцип рада полуге користи се у различитим машинама.

Полуга је свако чврсто тело (најчешће у облику шипке) које може да се обрће око непокретног ослонца.

Ако се један крај полуге подметне испод предмета који треба да се подигне, мора на извесној удаљености да се постави ослонац, а на супротан крај полуге да се делује силом.

2016-02-21_19-22-58

крак силе – растојање од ослонаца до правца силе

d1 – крак силе – нормално растојање између ослонца полуге и правца силе F

d2 – крак терета – нормално растојање између ослонца полуге и правца терета Q

Полуга је у равнотежи ако је момент силе једнак моменту терета.

монет силе = момент терета

F\cdot d_{1}=Q\cdot d_{2}

Врсте полуга (на основу положаја ослонца):

  • двострана (двокрака)
  • једнострана (једнокрака)

Ако сила и терет делују са различитих страна у односу на ослонац полуге (у приказаном примеру) онда је то двострана полуга. Тежина терета и сила делују са супротних страна ослонца у истом смеру.

2016-02-21_19-26-27

Пример: подизање терета, клешта, отврање флаше, теразије, лопата

Ако сила и терет делују са исте стране ослонца онда је то једнострана полуга. Тежина терета и сила делују са исте стране ослонца у супротним смеровима.

2016-02-21_19-27-28

Пример: ручна колица, крцкалица за орахе

Услов равнотеже полуга:

F_{1}\cdot d_{1}=F_{2}\cdot d_{2}

Полуга омогућава да се мањом силом подигне већи терет. Сила ће бити онолико пута мања колико пута њен крак већи од крака терета.

 

 

Balancing Act

Кликни и започни

 


Додатак:
 

 

Појам и врсте равнотеже Сила потиска и Архимедов закон