Физика

за сваког по нешто

Сила потиска и Архимедов закон

Презентација

Сила којом течност делује на тела која се у њој налазе назива се сила потиска, а њено дејство потисак.

2016-03-06_16-50-41

Иако маса остаје иста, тежина тела као сила која затеже опругу је мања.

Због силе потиска, тело у овом случају мање затеже опругу о коју је обешено, па може да се каже да тело потопљено у течности има мању тежину него у ваздуху.

 

Због чега се јавља сила потиска?

2016-03-06_16-48-39

На тело потопљено у течност делује хидростатички притисак, тј. на све његове површине због овог притиска делују силе.

  • бочне стране – силе уравнотежене
  • F1 – делује на горњу површину, потиче од хидростатичког притиска на дубини h1
  • F2 – делује на горњу површину, потиче од хидростатичког притиска на дубини h2

h_{2}>h_{1}\Rightarrow p_{2}>p_{1}\Rightarrow F_{2}>F_{1}

Сила потиска једнака је разлици вертикалних сила, од којих већа сила делује са доње, а мања са горње стране тела зароњеног у течности.

F_{p}=F_{2}-F_{1}

Сила потиска делује на свако тело које је делимично или потпуно потопљено у течности. Она делује у правцу вертикале и усмерена је навише.

2016-03-06_17-00-11

сила потиска = тежина течности коју истисне тело

Q=mg             m=\rho V

Q=\rho Vg= F_{p}

F_{p}=\rho Vg

Fp – сила потиска

\rho – густина воде (течности)

V – запремина тела (потопљени део тела)

g – убрзање Земљине теже

Архимедов закон:

На свако теко потопљено у течности делује сила потиска која је једнака тежини течности која је истиснута телом.

 

Сила потиска, такође, делује и на сва тела која се налазе у ваздуху или неком другом гасу, али је њена јачина знатно мања (због мале густине гасова). Зато се сила потиска у гасовима често занемарује. Међутим, мора да се узме у обзир када се ради о телима великих запремина (ваздушни балони – њих сила потиска одржава).

 

Потисак

Кликни и започни

 

 


Додатак:
 

 

 

Полуга и момент силе Пливање тела