Физика

за сваког по нешто

III Њутнов закон

Пример:

  • на надувани балон залепити цевчицу за сок, кроз цевчицу провући канап, два ученика држе крајеве канапа, балон се налази на једном крају канапа, пустити да из балона излази ваздух

balloon still

акција – излажење ваздуха

реакција – кретање балона

При деловању једне силе (F_{a} – сила акције) јавља и друга сила (F_{r} – сила реакција) која има исти правац и интензитет, а супротан смер.

Сила акције и сила реакције:

  • делују у пару
  • истовремене (док траје једна траје и друга)
  • истих интензитета
  • делују дуж истог правца
  • супротног су смера
  • делују на различита тела

III Њутнов закон

Силе, којима тела узајамно делују, имају исте интензитета, исте правце, а супротне смерове.

Сила акције је увек по јачини једнака сили реакције.

F_{a}=F_{r}

 


Додатак:

Графичко представљање зависности брзине и пута од времена

II Њутнов закон