Физика

за сваког по нешто

Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања

Презентација

Презентација swf

Свака промена на телима и у природи уопште последица је међусобног деловања између тела, односно последица деловања неке силе. То важи и за механичко кретање тела. Без неког узрока, без утицаја других тела, не може доћи ни до промене правца кретања, ни до промене брзине кретања.

пример: променљиво кретање

  • аутобус (полазак и заустављање)
  • аутомобил (полазак, заустављање, претицање)
  • атлетичар – у финишу трке повећава брзину, кад прође кроз циљ успорава

ПРОМЕНЉИВО КРЕТАЊЕ – у току кретања брзина се мења

Тело у једнаким временским интервалима прелази различите путеве.

  • полазак аутобуса – повећава се брзина – шта ради – убрзава
  • заустављање аутобуса – смањује брзину – шта ради – успорава

пример: југо и формула 1 – до брзине од 100\frac{km}{h}

  • брзина се повећава у оба случаја
  • југо – 20 секунди
  • формула 1 – 3 секунде
  • код формуле 1 се брзина повећава много брже

Да би се добила потпуна информација о промени брзине, није довољно да се зна само за колико се брзина променила, него и временски интервал за који се то догодило.

колико се брзо брзина мења

Да би се описало променљиво кретање у физици се користи величина која се назива убрзање.

 

пример: посматрамо кретање тела

ubrzanje 1

промена брзине: \triangle {v}={v_{2}}-{v_{1}}

временски интервал: \triangle t={t_{2}}-{t_{1}}

Убрзање се означава малим словом а (од италијанске речи acceleratio што значи убрзање ).

Убрзање се израчунава тако што се промена интензитета брзине подели временским интервалом у којем је та промена настала.

a}=\frac{\triangle {v}}{\triangle t}

a=\frac{ {v_{2}}-{v_{1}}}{t_{2}-t_{1}}

 

Јединица за убрзање:

[a]=\frac{\frac{m}{s}}{s}=\frac{m}{s^{2}}  метар у секунди за секунду или метар у секунди на квадрат

 

 

Сила као узрок промене стања тела и инертност тела II Њутнов закон