Физика

за сваког по нешто

Силе отпора средине

Сила отпора средине се јавља приликом кретања тела кроз неку средину (пример: вода, ваздух…) и делује у супротном смеру од смера кретања. Супротставља се кретању.

Пример:

Исто растојање – човек брже претрчи (по путу) него што преплива у базену.

Сила отпора средине зависи од:

  • облика тела
  • густине средине
  • брзине кретања
  • чеоне површине тела (попречни пресек тела нормалан на правац брзине.

За тела која имају мали отпор средине каже се да имају аеродинамичан облик

 

 

Сила трења