Физика

за сваког по нешто

Електрична отпорност проводника

 

Приликом кретања наелектрисаних честица кроз проводник, долази до њиховог међусобног сударања, а сударају се и са јонима кристалне решетке. Ово деловање смањује брзину усмереног кретања наелектрисаних честица, што утиче на јачину електричне струје у проводнику.

То значи да наелектрисане честице наилазе на отпор – електрични отпор при кретању кроз проводник.

На основу експеримената дошло се до закључка да електрична отпорност проводника зависи од дужине проводника, површине попречног пресека проводника и материјала (супстанце) од које је проводник направљен.

Електрична отпорност означава се словом R (resistant-отпор).

R=\rho \frac{l}{S}

R – електрична отпорност

\rho – специфична отпорност

l – дужина проводника (метар m)

S – површина попречног пресека проводника (метар квадратни m2)

Електрична отпорност проводника сразмерана је његовој специфичној отпорности и дужини, а обрнуто сразмеран површини попречног пресека.

 

Мерна јединица за електричну отпорност је ом (\Omega).

Јединица за специфичну отпорност:

\rho=R \frac{S}{l}

[\rho]=\Omega\frac{m^{2}}{m}

[\rho]=\Omega m

\Omega m  –  омметар

Специфична отпорност је електрична отпорност проводника дужине 1m и попречног пресека 1m2 на температури од 200C.

 

 

Често је у пракси потребно мењати јачину електричне струје. Најједноставније је то урадити променом отпорности. Променом отпорности у електричном колу мења се и јачина електричне струје која протиче кроз њега.

Уређаји помоћу којих може да се мења електрична отпорност, а тиме и електрична струја у колу називају се отпорници.

Отпорници се израђују од материјала са великом специфичном отпорношћу.

Врсте отпорника:

  • стални – имају сталну вредност отпорности

2016-04-16_13-52-12

  • променљиви – електрична отпорност може да се мења

2016-04-16_13-53-08

 

 

Мерење електричне струје и напона Омов закон