Физика

за сваког по нешто

Осцилаторно кретање

ПРИМЕРИ:

  • ротација Месеца око Земље, Земље око Сунца – опишу круг, па се понавља
  • врх казаљке сата

periodicno 1

Кретање које се после одређеног времена понавља на исти начин, назива се периодично кретање.

Најједноставнија периодична кретања су равномерно кружно кретање и осцилаторно кретање.

periodicno 2

Разлика између ова два начина кретања:

  1. тело се креће по истој путањи у истом смеру
  2. тело се креће по истој путањи, али мења смер кретања

Периодично кретање које се врши увек по истој путањи око равнотежног положаја назива се осцилаторно кретање – осциловање.

Један завршен циклус осцилаторног кретања, после кога настаје понављање назива се осцилација

(Из равнотежног положаја дође до најудаљеније тачке, тренутно се заустави, врати се у равнотежни положај, а затим услед инерције настави да се креће до најудаљенијег положаја са друге стране и поново се враћа у равнотежни положај)

Тело које осцилује назива се осцилатор.

 Елонгација – растојање тела од равнотежног положаја

 Амплитуда – највећа вредност елонгације, односно највеће растојање од равнотежног положаја.

 Време за које се изврши једна осцилација је период осциловања.

Означава се великим словом Т.

T=\frac{t}{n}

Број осцилација у једној секунди назива се фреквенција (учестаност) осциловања. Означава се словом f, а јединица је херц (Hz).

f=\frac{1}{T}

1Hz=\frac{1}{s}

Слободне (непригушене) осцилације  – осцилатор не губи енергију, амплитуда се не мења у току времена

Пригушене (амортизоване) осцилације – осцилатор губи енергију, амплитуда се смањује у току времена

Принудне осцилације – осцилације се одржавају деловањем спољашње силе (довођењем енергије осцилатору)

 

Симулација:


Додатак:

 

 

Закон одржања механичке енергије при осциловању