Физика

за сваког по нешто

Пригушене и принудне осцилације. Резонанција

 

Осцилаторно кретање које смо разматрали до сада се одвија у идеалним условима, без трења и отпора средине. Овакво осцилаторно кретање, када се успостави трајало би вечно.

Слободне (непригушене) осцилације  – осцилатор не губи енергију, амплитуда се не мења у току времена

Међутим, у реалним условима мора да се узме у обзир утицај околине на кретање тела. Осциловање успорава са временом, смањују се амплитуде, јер се укупна механичка енергија троши на савладавање отпора средине.

Пригушене (амортизоване) осцилације – осцилатор губи енергију, амплитуда се смањује у току времена.

Губитак енергије осцилатора може да се надокнади деловањем спољашње периодичне силе.  Амплитуда осциловања, ће при оваквом начину кретања, остати константна, ако се при сваком циклусу кретања у систем дода енергија једнака оној коју је систем изгубио. Овакво кретање се назива принудно осциловање.

Принудне осцилације – осцилације се одржавају деловањем спољашње силе (довођењем енергије осцилатору)

Пример: љуљашка

после извесног времена љуљашка стаје – али ако померамо ноге или нас неко гура љуљање се продужава.

Постоји могућност да спољашња периодична сила буде таква да дође до наглог повећавања амплитуде осциловања. Да би до тога дошло фреквенција спољашње силе је сопственој фреквенцији осцилатора (фреквенција која зависи од карактеристика самог осцилатора). Oсцилатор, увек осцилује сопственом фреквенцијом ако су његове осцилације слободне.

Резонанција је нагло повећање амплитуде принудног осциловања када је фреквенција принудне периодичне силе једнака сопственој фреквенцији осцилатора, под условом да је та принудна сила довољно јака.

Дакле, принудне осцилације постају прогресивне (амплитуда осциловања се повећава) у случају резонанције.

 

Како свако тело ( па и мост ) има своју сопствену фреквенцију, може се десити да се фреквенција корака као принудне периодичне силе изједначи са сопственом фреквенцијом моста, што би изазвало прво његово осциловање, а онда и повећање амплитуде тог осциловања, што би на крају могло да доведе и до рушења моста.

 

 


Додатак:

 

 

Закон одржања механичке енергије при осциловању тела Таласно кретање