Физика

за сваког по нешто

Закон одржања механичке енергије при осциловању тела

Математичко клатно:

  • тело (најчешће куглица) обешено о нестигљиву нит (конац) које може да осцилује у вертикалној равни под утицајем Земљине теже
  • маса конца је занемарљива
  • пречник куглице је много мањи од дужине конца
  • маса куглице је много већа од масе конца
  • амплитуде осциловања су мале

идеално клатно – не постоји

приближно – куглица обешена о танку и неистегљиву нит

Период осциловања математичког клатна:

T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}

 l – дужина клатна (од тачке вешања до центра куглице

g – убрзање Земљине теже

При малим угловима отклона период осциловања математичког клатна зависи од дужине клатна и убрзања Земљине теже.

Закон одржања енергије:

klatno zakon odrzanja

E_{k}=\frac{mv^{2}}{2}              E_{p}=mgh

E=E_{k}+E_{p}=const

 

Осцилаторно кретање Пригушене и принудне осцилације. Резонанција