Физика

за сваког по нешто

Одбијање светлости

Презентација

Презентација swf

Када светлост наиђе на неку препреку односно на граничну површину између две средине, могу настати три случаја:

  • светлост се одбија од граничне површине
  • светлост прелази у другу средину
  • друга средина упија светлост

Одбијање светлости:

odbijanje svetlosti 4

\alpha – упадни угао

\beta – одбојни (одбијени) угао

\alpha=\beta

Закон одбијања светлости:

  • упадни угао једнак одбојном углу
  • упадни зрак, нормала и одбојни зрак леже у истој равни

odbijanje svetlosti 5

Врсте одбијања:

  • огледалско ( углачана равна површина)

odbijanje svetlosti 6

  • дифузно (површина није равна) – зраци се одбијају-расипају у различитим правцима

odbijanje svetlosti 7

 

Равно огледало – свака углачана равна површина која одбија највећи део упадних зракова.

Кроз непровидну подлогу огледала светлосни зраци не могу да прођу, а ипак изгледа као да се наш лик налази иза огледала.

ravno ogledalo 1

Лик настаје у пресеку продужетака зракова. Удаљеност лика од огледала једнака је удаљености предмета. Лик и предмет су симетрични и једнаки по величини. Лик је нестваран – имагинаран.


 

 


Додатак:

 

Светлост – основни појмови Сферна огледала