Физика

за сваког по нешто

Сочива

Презентација

Презентација swf

Оптичка сочива су провидна тела са две сферне граничне површине или једном сферном и једном равном површином.

Врсте сочива:

 • сабирна (конвексна)

sociva 1

 • расипна (конкавна)

sociva 2

Сваки део сочива се понаша као оптичка призма, а централни део као оптичка плоча.

sociva 3

Код сабирних сочива преломљени зраци се секу у једној тачки која се назива жижа сочива.

Свако сабирно сочиво има две жиже и то по једну са сваке стране сочива. Обе жиже су једнако удаљене од центра сочива.

Елементи сабирних сочива:

sociva sabirna 1

 • О – оптички центар сочива
 • F – жижа (фокус) сочива
 • f – жижна даљина (растојање од жиже до оптичког центра сочива)

Код расипних сочива продужеци преломљених зракова се секу у једној тачки – имагинарна жижа расипног сочива.

Свако расипно сочиво има две имагинарне жиже.

sociva rasipna 2

Елементи расипних сочива:

sociva rasipna 1

 • О – оптички центар сочива
 • F – жижа (фокус) сочива
 • f – жижна даљина (растојање од жиже до оптичког центра сочива)

 

 

КОНСТРУКЦИЈА ЛИКА

За конструкцију ликова могу да се користе следећи карактеристични зраци:

1 – зрак паралелан са главном оптичком осом сочива након преламања пролази кроз жижу

2 – зрак који пролази кроз жижу након преламања је паралелан са главном оптичком осом

3 – зрак који пролази кроз оптички центар сочива не прелама се

sociva sabirna 2

 

Пример 1 – предмет се налази далеко од сочива (растојање предмета је веће од двоструке жижне даљине p>2f)

sociva sabirna 3

лик:

 • реалан (стваран)
 • умањен
 • обрнут

 

Пример 2 – предмет се налази на растојању које је једнако двострукој жижној даљини (p=2f)

sociva sabirna 4

лик:

 • реалан (стваран)
 • по величини једнак предмету
 • обрнут

 

Пример 3 – предмет се налази испред жиже (p>f)

sociva sabirna 5

лик:

 • реалан (стваран)
 • увећан
 • обрнут

 

Пример 4 – предмет се налази у жижи сочива (p=f)

sociva sabirna 6

 

Пример 5 – предмет се налази између жиже и сочива (p<f)

sociva sabirna 7

лик:

 • имагинаран (нестваран)
 • увећан
 • усправан

 

Код расипних сочива лик се увек образује на оној страни на којој се налази и предмет.

sociva rasipna 3

лик је увек:

 • имагинаран (нестваран)
 • умањен
 • усправан

 

Једначина сочива

sociva sabirna 8

p – удаљеност предмета од сочива

l – удаљеност лика од сочива

f – жижна даљина

\frac{1}{f}=\frac{1}{p}+\frac{1}{l}

расипно сочиво:  -\frac{1}{f}=\frac{1}{p}-\frac{1}{l}

 

Увећање сочива:

u=\frac{l}{p}=\frac{L}{P}

L – висина лика

P – висина предмета

 

Оптичка јачина сочива

слабије – тање – жижа удаљенија

јаче – дебље – жижа ближе

\omega=\frac{1}{f}

Мерна јединица

диоптрија     D=\frac{1}{m}

D>0 сабирна; D<0 расипна

Геометријска оптика

Кликни и започни

 


Додатак:

 

 

Преламање светлости кроз призму и плочу Оптички инструмети