Физика

за сваког по нешто

Центрипетална сила

Преузми Word документ

Тело масе m се креће равномерно по кружној путањи полупречника r. При оваквом кретању постоји само нормално (радијално, центрипетално) убрзање. Правац овог убрзања се поклапа са правцем полупречника, а смер је ка центру кружнице.

kruzno 2

Пошто постоји убрзање, мора да постоји и сила која је узрок тог убрзања. Ова сила има исти правац и смер као и нормално убрзање. Пошто је усмерена ка центру ротације назива се центрипетална сила.

2016-12-13_19-20-53

На основу II Њутновог закона сила је једнака производу масе и убрзања тела:

a_{n}=a_{cp}=\frac{v^{2}}{r}                  F=ma

F_{cp}=\frac{mv^{2}}{r}

пошто је: v=r\omega

F_{cp}=mr\omega^{2}

Конац делује на куглицу центрипеталном силом приморавајући је да се креће по кружници. Ако се конац прекине, куглица ће одлетети праволинијски по тангенти брзином коју је имало у том тренутку.

Ако постоји и тангенцијална сила она ће приморавати да се тело креће све брже и брже (постоји и тангенцијално убрзање).

Тангенцијална сила мења интензитет брзине тела које се креће по кружној путањи, а центрипетална сила мења правац и смер тангенцијалне брзине.

Центрипетална сила није никаква посебна врста силе већ само назив за било коју силу чије деловање доводи до кружног кретања тела око неког центра. Центрипетална сила је сила која приморава тело да се креће по кружној путањи.

Примери:

– планете око Сунца – гравитациона сила,

– електрони у атому око језгра – електрична сила

Центрипетална сила не врши рад, јер њен правац увек заклапа са правцем кретања угао од 900.


Додатак:

 Трење Инерцијални и неинерцијални референтни системи