Физика

за сваког по нешто

Трење

Преузми Word документ

Трење се јавља на додирним површинама између тела. Супротставља се померању и кретању тела по површини другог тела (успорава односно зауставља тело).

Сила трења је физичка величина којом се описује трење. Сила трења увек делује у супротном смер од смера кретања тела. Супротставља се кретању – успорава односно зауставља тело.

trenje-1

График зависности силе трења која се јавља као последица хоризонталне силе која делује на тело.

2016-12-06_19-18-35

F_{str} – статичко трење

F_{dtr} – динамичко трење

Након неке граничне вредности F>F_{str} тело се покреће. Сила трења након тога постаје динамичка сила трења, а њена вредност је нешто мања од статичке силе трења F_{dtr}<F_{str}_{(max)}.

Трење може бити:

  • трење мировања
  • трење клизања – једно тело клизи односно превлачи се по другом
  • трење котрљања – тело се котрља по површини другог тела

Сила трења зависи:

  • од величине силе којом тело делује нормално на подлогу
  • од особина тела чије се површине додирују

2016-12-06_19-24-14

Сила трења не зависи од величине додирне површине.

2016-03-05_17-22-20

Када се тело креће по хоризонталној подлози нормална сила је једнака тежини тела.

Сила трења клизања сразмерна је сили која делује нормално на подлогу.

F_{tr}=\mu N

Коефицијент трења се означава се грчким словом \mu (ми).

Коефицијент трења зависи од особине оба тела чије се површине додирују и од степена углачаности њихових додирних површина.

2016-03-05_17-28-31

При клизању неравнине једног тела задиру у неравнине другог тела, док се приликом котрљања само додирују.

коефицијент трења клизања > коефицијент трења котрљања

сила трења клизања > сила трења котрљања

2016-03-05_17-30-07

Постојање трења може да се објасни задирањем неравнина једног тела у неравнине другог тела. Што је површина храпавија, коефицијент трења има већу вредност, тј. сила трења је већа. Међутим, када су површине два тела идеално глатке (пример: две стаклене плоче), врло је тешко померати једно тело преко другог. У овом случају молекули једног тела су толику близу молекулима другог тела да између њих делују јаке привлачне (међумолекулске) силе – тела се “залепе“ једно за друго.


Додатак:

 Њутнови закони механике Центрипетална сила