Физика

за сваког по нешто

Кинетичка енергија

Преузми Word документ

Тело располаже енергијом уколико је способно да врши рад.

Енергија тела је величина која показује колики рад може да изврши тело.

Енергија – способност вршења рада.

Тело стиче енергију уколико се над њим изврши механички рад.

Енергија и рад имају исту природу, па су и јединице исте – џул (Ј).

Механичку енергију имају тела која се крећу, која се налазе у гравитационом пољу или су еластично деформисана.

Механичка енергија:

  • кинетичка енергија
  • потенцијална енергија

Поред механичке постоје и други видови енергије: топлотна, светлосна, електрична – о њима касније

Енергија коју тела имају при кретању назива се кинетичка енергија.

E_{k}=\frac{mv^{2}}{2}

Кинетичка енергија тела сразмерна је маси тела и квадрату његове брзине.

Кинетичка енергија је скларна величина и не зависи од правца и смера кретања тела. Тело не може имати негативну кинетичку енергију, а њена вредност је једнака нули када тело мирује.

 

 


Додатак:

 

 

Рад силе Рад и промена кинетичке енергије