Физика

за сваког по нешто

Рад и промена кинетичке енергије

Преузми Word документ

Тело располаже енергијом уколико је способно да врши рад.

Да ли се енергија тела мења док оно врши рад?

примери:

– куглица удара у тело – помера га – врши рад – смањује се брзина куглице и она се зауставља – смањује се кинетичка енергија

Вршење рада је увек праћено променом енергије.

Рад је мера промене енергије.

Тело повећава своју кинетичку енергију ако на њега делује сила чији се смер деловања поклапа са смером кретања тела. Ако су смерови супротни, кинетичка енергија тела се смањује. У оба случаја промена кинетичке енергије тела једнака је раду спољашње силе на том путу.

A=\triangle E_{k}

A=E_{k2}-E_{k1}

A=Fs          F=ma

A=mas

v_2^2=v_1^2+2as         s=\frac{v_2^2-v_1^2}{2a}

A=ma\frac{v_2^2-v_1^2}{2a}

A=\frac{mv_2^2}{2}-\frac{mv_1^2}{2}

A=E_{k2}-E_{k1}

 

 

 

Кинетичка енергија Снага