Физика

за сваког по нешто

Равномерно променљиво кружно кретање материјалне тачке

Преузми Word документ

Најједноставнији облик криволинијског кретања материјалне тачке је кружно кретање. У свакој тачки путање правац тренутне брзине се поклапа са тангентом на путању. Вектор брзине и радијус вектор су међусобно нормални.

Врсте кружног кретања:

  • равномерно кружно кретање – интензитет брзине се не мења
  • променљиво кружно кретање – интензитет брзине се мења

Ако се материјална тачка креће по кружници брзином чији се интензитет равномерно мења, такво кретање се назива равномерно променљиво кружно кретање.

kruzno 4

Пошто се при равномерно променљивом кружном кретању мења и бројна вредност (интензитет) брзине, постоји и нормално (радијално односно центрипетално) и тангенцијално УБРЗАЊЕ.

Интензитет тангенцијалног убрзања је константан, а интензитет нормалног убрзања није константан (види формулу – мења се са променом брзине).

{a}_{t}=\frac{\triangle v}{\triangle t}

{a}_{t}=\frac{v_{2}-v_{1}}{t_{2}-t_{1}}=const

{a}_{c}=\frac{v^{2}}{r}

kruzno 5

Вектор укупног убрзања:

\overrightarrow{a}=\overrightarrow{a}_{c}+\overrightarrow{a}_{t}

Интензитет укупног убрзања:

a=\sqrt{a_{c}^{2}+a_{t}^{2}}

a=\sqrt{(\frac{v^{2}}{r})^{2}+a_{t}^{2}}

Равномерно убрзано кружно кретање:

  • смер тангенцијалног убрзања и смер брзине се поклапају
  • вектор укупног убрзања и вектор брзине граде оштар угао

На промену интензитета брзине утиче само тангецијално убрзање:

v=v_{0}+a_{t}t

s=v_{0}t+\frac{a_{t}t^{2}}{2}

v^{2}=v_{0}^{2}+2a_{t}s

Равномерно успорено кружно кретање:

kruzno 6

  • тангенцијално убрзање и брзина имају супротан смер
  • вектор укупног убрзања и вектор брзине граде туп угао

v=v_{0}-a_{t}t

s=v_{0}t-\frac{a_{t}t^{2}}{2}

v^{2}=v_{0}^{2}-2a_{t}s

Равномерно кружно кретање материјалне тачке Ротационо кретање