Физика

за сваког по нешто

Електрична капацитивност

Преузми Word документ

УПОРЕДИТИ:

иста количина течности – различите посуде

2016-03-07_17-34-51

различити капацитет

иста количина наелектрисања – две шупље кугле различитих величина

2016-03-07_17-39-18

Наелектрисање се увек налази на спољашњој површини проводника.

Густина наелектрисања на куглама није иста, јер се иста количина наелектрисања распоређује на различите површине. Електроскоп показује да је \varphi_{A}>\varphi_{B}. Да би потенцијали били исти већој кугли треба довести још негативног наелектрисања, па се за њу каже да има већу електричну капацитивност.

Потенцијал расте у зависности од доведене количине наелектрисања и од електричне капацитивности (сразмеран количини наелектрисања, а обрнуто сразмеран електричној капацитивности).

\varphi=\frac{q}{C}

Електрична капацитивност се означава словом C.

C=\frac{q}{\varphi}

C – електрична капацитивност

q – количина наелектрисања

\varphi – потенцијал

Електрична капацитивност тела је одређен количином наелектрисања коју треба пренети телу да би му се потенцијал повећао за 1V.

Јединица за мерење електричне капацивности је ФАРАД (F).

1F=\frac{1C}{1V}

Електричну капацитивност од 1F има тело коме се повиси потенцијал за 1V када му се доведе количина наелектрисања од 1C.

1F је много велика јединица, па се зато у пракси увек користе мање јединице:

микрофарад (\mu)                             1\mu F=10^{-6}F

нанофарад (nF)                               1nF=10^{-9}F

пикофарад (pF)                                 1pF=10^{-12}F

Пример: Електрична капацитивност Земље много је мања од 1F.

Диелектрик у електричном пољу Кондензатори